In Algemeen

De nieuwe AVG-wetgeving vraagt om een juiste bescherming van de persoonsgegevens van de leden en vrijwilligers van GFC. Een onderdeel hiervan is het opstellen van het Privacy beleid. In dit beleidsstuk staat hoe GFC omgaat met de bescherming omtrent persoonsgegevens. Het Privacy beleidsstuk kunt u terugvinden op de website onder het kopje ‘De club’ (zie foto).

Daarnaast ondertekenen de mensen die het beheer hebben over of in bezit zijn van de persoonsgegevens een geheimhoudingsverklaring. Uiteraard ondertekenen de bestuursleden ook een geheimhoudingsverklaring!

Mochten er vragen zijn over bovenstaande informatie, dan kunt u terecht bij Wilfred Wiggers (communicatie@gfcgoor.nl).

 

Recent Posts
X