In Nieuws extra

Aan de leden van “De Club van 100”.

Geacht lid,

Graag willen we je uitnodigen voor de jaarvergadering van De Club van 100 over 2018 op 18 januari a.s. om 19.30 uur in ons clubhuis.

 

Agenda:.

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering d.d.   19 – 01- 2018
 3. Financiële zaken:
  1. Financieel overzicht
  2. Verslag kascommissie
  3. Benoeming kascommissie (aftredend : Johan Geerdink)
 4. Evaluatie 2018
 5. Wet van de privacy , AVG genoemd (Autoriteit Persoonsgegevens)
 6. Planning activiteiten 2019
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting van de vergadering

Net als elk jaar wordt er ruim tijd ingeruimd voor een hapje en een drankje.

Tevens is er gezorgd voor verrassend entertainment.

Bent u verhinderd wilt u zich dan afmelden bij Hennie Smit.
Mail: hennie.smit58@hetnet.nl

 

Graag tot 18 januari in “ De Olde Goorsche “.

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van “De Club van 100”

Recent Posts
X