In Nieuws extra

Uitnodiging informatieavond voor leden en vrijwilligers

Maandag 18 maart a.s. van 20.00 tot 21.30 uur clubhuis GFC

 

GFC wil op termijn een volledige zaterdag vereniging worden

 

Waarom naar de zaterdag:

  • Stimuleren van prestatiegericht voetbal binnen senioren van GFC;
  • Overgang van jeugd naar senioren stimuleren;
  • Behoud van spelende leden binnen GFC en daarmee continuïteit op lange termijn waarborgen;
  • De zaterdag als ‘de GFC dag’ van het voetbalweekend, een beleving voor pupillen – junioren en senioren.

 

Het bestuur van GFC denkt dat de betrokkenheid tussen de jeugd en de senioren wordt vergroot, doordat er een betere aansluiting is tussen de wedstrijden van deze groepen. Daarnaast neemt de behoefte aan vrijwilligers af naarmate we ons meer gaan concentreren op de zaterdag.

Moet alles naar de zaterdag, nee zeker niet. Als er nu elftallen, groepen zijn die op de zondag willen blijven spelen dan wil GFC dit “voorlopig” blijven faciliteren.

Middels een enquête wil het bestuur onderzoeken of deze stelling binnen de achterban van GFC gedragen wordt. De enquête resultaten worden vervolgens geanalyseerd waarna er een extra algemene ledenvergadering zal worden ingelast.

Ter voorbereiding op de ingelaste algemene ledenvergadering wil het bestuur op een informatieavond met belangstellende leden van gedachten wisselen over dit onderwerp.

Jouw mening is erg belangrijk voor GFC, laat deze horen door aan het eind van de informatieavond de enquête zo volledig mogelijk in te vullen.

 

Met sportieve groet,

 

Bestuur GFC

Recent Posts
X