In Nieuws extra

Geachte GFC leden,                                                                          30 maart 2019.

 

Hierbij nodigen wij je uit voor een Extra Algemene Ledenvergadering, betreffende besluitvorming zaterdagvoetbal op maandag 15 april 2019 om 20:00 uur in ons clubhuis. 

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Toelichting resultaten enquête zaterdagvoetbal
  4. Besluitvorming over zaterdagvoetbal
  5. Sluiting

Ten einde vragen over het onderwerp zaterdagvoetbal zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden kunnen deze tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering schriftelijk ingediend worden bij de secretaris.

Namens het bestuur,

H. Rustenhoven – secretaris,
Gossinksweide 10,
7471 ML Goor.

Recent Posts
X