In Nieuws extra

De algemene ledenvergadering (ALV) is verplaatst naar maandag 28 oktober a.s. Vanaf 19.15 uur liggen de financiƫle stukken ter inzage in de bestuurskamer en om 20.00 begint de vergadering.
Bij bestuursverkiezingen stelt het bestuur voor Henny Kranenberg in de functie voorzitter van GFC te verkiezen. Eddy Gruppen treedt af.
Wilfred Wiggers, portefeuille communicatie & pr, treedt ook af. Het bestuur heeft tot op heden nog geen invulling kunnen aan zijn opvolging. En blijft daar aan werken.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Ingrid Sturris, Hans de Lange en Henk Rustenhoven.
Binnenkort ontvangt ieder lid de uitnodiging voor de ALV.

Recent Posts
X