In Algemeen

Voor het eerst in haar bestaan werd de jaarvergadering van de Supportersvereniging G.F.C.
op een zondag gehouden. Vijf leden hebben te kennen gegeven, dat zij dat onwenselijk
vonden. Toch waren er 65 leden aanwezig, die konden genieten van onder andere een
eerbetoon aan onze clubman van het jaar, namelijk een “Texelse Skuumkoppe”. Dat was het
eerste binnengekomen stuk op de vergadering, zodat direct een pauze moest worden
ingelast. Naast de gebruikelijke openingswoorden van de voorzitter en de verslagen van de
penningmeester en secretaris werd er afscheid genomen van Bert Relker en Wouter ten
Zende als lid. Zij worden opgevolgd door Marc Mulder en Stephan ter Horst.
In 2021 bestaat de supportersverenging 75 jaar en dat moet uiteraard gevierd worden.
Hiervoor is een commissie in het leven geroepen bestaande uit enkele bestuursleden en
oud-bestuursleden. De festiviteiten worden uitgestreken over het seizoen 2021-2022 en de
aanwezigen werden deelgenoot gemaakt van de in de steigers staande festiviteiten.
De vergadering werd verder nog opgesmukt met een heerlijk achtergrondmuziekje van het
trio “Pur Sang” en een uitstekend broodje Pulled Chicken, bereid door Jesse en Thijs.

Recent Posts
X