In Homepage

Tot vandaag (23 maart) was het kleine kunstgrasveld nog open voor de Goorse jeugd omdat dit een openbare speelgelegenheid is. Dit besluit was door de gemeente genomen, omdat alle openbare speelplaatsen nog open waren gehouden. Helaas worden ook hier de geadviseerde voorzorgsmaatregelen niet in acht genomen en is GFC gedwongen zelf maatregelen te nemen.

Gezien de grote drukte, het feit dat het gebruik zich niet alleen beperkte tot het daarvoor bedoelde kunstgrasveld en de toenemende corona-dreiging, is besloten alle hekken met onmiddellijke ingang te sluiten.

Met klem verzoeken ouders er op toe te zien dat hun kinderen geen gebruik meer maken van dit speelveld en de andere velden op ons sportpark.

Het bestuur van GFC.

Recent Posts
X