In Homepage

Teamsporten worden onder voorwaarden weer voorzichtig gestart. Voor GFC houdt dit in dat de jeugd weer mag trainen, wedstrijden zijn nog niet toegestaan. De jeugd tot 12 jaar mag trainen zonder inachtneming van de anderhalve meter regel. Voor de oudere jeugd geldt deze regel nog wel, we zijn aan het bekijken hoe we hier met gepaste oefeningen op in kunnen spelen.

Omdat de oudere jeugd en ouders zich wel aan de anderhalve meter regel moeten houden zullen we wat maatregelen op het complex moeten nemen, dit zullen we in de definitieve plannen duidelijk kenbaar maken.

Jongeren die geen lid van GFC zijn maar graag willen sporten, krijgen ook de gelegenheid om mee te doen.

De definitieve plannen worden deze week gepubliceerd op de website en via de jeugdleiders worden de teams en ouders op de hoogte gebracht.

We wensen iedereen veel gezondheid toe en hopelijk tot gauw.

Het bestuur

Recent Posts
X