In Homepage

De kogel is door de kerk, de jeugd mag weer beginnen met trainen!
De veiligheidsregio heeft vandaag de definitieve protocollen vrijgegeven en ook hebben wij van de gemeente Hof van Twente de vrijgave ontvangen voor onze plannen.

We beginnen op 4 mei met een aangepast schema vanwege de Dodenherdenking, de teams krijgen hierover bericht.
Een paar hoofdlijnen uit het protocol en wat aanvullingen willen we ook hier benoemen, verder kunt u het algemeen geldende protocol van de regio Twente onder aan de pagina downloaden evenals de planning en wat andere documenten. We verzoeken u dringend dit goed te lezen en deze regels en adviezen in acht te nemen.

 • Naast de trainers/ leiders is er elke avond toezicht aanwezig, hij/ zij bepaald de gang van zaken op en rond de velden.
 • We bieden ook niet-leden de mogelijkheid mee te doen, maar uiteraard zijn er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus wil je een broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje meenemen, overleg dan eerst met je leider of dit kan.
 • Kinderen die niet mee trainen en volwassenen (uitgezonderd trainers) hebben geen toegang tot het complex.
 • Thuis omkleden en douchen.
 • Volg de aangegeven routes op de parkeerplaats en het complex.
 • Bij aankomst, verplaatsing op het complex en bij het verlaten moet iedereen 1.5 meter afstand houden.
 • Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dit niet tijdens de training.
 • De jeugd van 13-18 jaar moet ook tijdens de training 1.5 meter afstand bewaren, de training wordt daar op afgestemd.
 • Na de training het complex onmiddellijk verlaten.
 • De velden zijn ingedeeld in blokken, elk team krijgt een eigen blok toegewezen.
 • De aanvangstijden worden gespreid om drukte bij de in- en uitgang te voorkomen.
 • De ingang van het complex blijft ongewijzigd, de uitgang komt aan de achterzijde van de kantine.
 • Bij het ophalen van materialen moet uiteraard ook de vereiste afstand bewaard  worden en slechts 1 persoon (trainer) mag zich in het materiaalhok bevinden.

We snappen dat het allemaal anders is, maar gebruik vooral je gezonde verstand en houd je aan de regels die nu gelden. Het zou jammer zijn dat we moeten stoppen omdat er een paar mensen de boel verzieken.

Wij vertrouwen op jullie en wensen iedereen heel veel voetbalplezier toe.

Het bestuur.

Documenten: Protocol Veiligheidsregio | Trainingsschema | Veldindeling | Voor de sporter | Voor de ouders | Voor de trainers

 

Recent Posts
X