In Homepage

Zoals we vanavond hebben kunnen horen, worden de Corona maatregelen weer verder aangescherpt. Deze maatregelen gelden ieder geval de komende 3 weken. Voor GFC betekent dit dat bij geen enkele wedstrijd of training nog publiek aanwezig mag zijn, daarnaast gaat de kantine weer dicht.

Als gevolg hiervan zal de Algemene Ledenvergadering op 19 oktober ook geen doorgang kunnen vinden. Deze wordt verzet naar een nog nader te bepalen datum. We zullen de leden hier zo spoedig mogelijk over informeren.

We verzoeken iedereen met klem om deze nieuwe maatregelen te respecteren.

Het bestuur

Recent Posts
X