In Homepage

Zoals bekend zijn de Corona regels weer aangescherpt, om misverstanden te voorkomen willen we de belangrijkste regels die op ons complex vanaf 29 september tot in ieder geval 20 oktober gelden, nogmaals bij u onder de aandacht brengen.

Voor de mensen die wel op ons complex mogen komen gelden uiteraard de algemene regels:

  • Houd 1.5 meter afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
  • Pas hygiĆ«ne toe.
  •  Vermijd drukte.

Verder geldt nu het volgende:

  • Er mag geen publiek bij wedstrijden of trainingen aanwezig zijn.
  • Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vereiste vrijwilligers.
  • Geblesseerde spelers gelden als toeschouwer en mogen dus niet aanwezig zijn.
  • Chauffeurs die jeugdteams naar uitwedstrijden brengen mogen op het complex aanwezig zijn. Bij GFC geldt een maximum van 4.
  • We adviseren om bij uitwedstrijden in de auto mondkapjes te dragen.
  • De kantine is gesloten.
  • Na een wedstrijd of training moet het complex zo spoedig mogelijk worden verlaten. Dus ook geen samenkomsten op het terras.
  • Er mag er volgens de geldende regels gedoucht worden, we adviseren onze leden echter dit thuis te doen.
  • Hoewel commissievergaderingen e.d. in principe zijn toegestaan verzoeken wij toch om dit zoveel mogelijk te beperken en digitaal te doen waar dit mogelijk is.
  • Gedurende trainingen en wedstrijden zal er een Corona functionaris op het park aanwezig zijn die toeziet op naleving van de regels.

De hierboven genoemde regels geven in hoofdlijnen aan wat er van u verwacht wordt, wij vertrouwen erop dat iedereen zich hieraan houdt, zodat we op zo kort mogelijke termijn weer terugkeren naar een normalere situatie.

Het bestuur.

Recent Posts
X