In Nieuws extra

Het bestuur van GFC organiseerde op dinsdag 18 mei een digitale informatie avond. Leden moesten zich vooraf aanmelden via Teams om zodoende te kunnen deelnemen aan de info avond. Doel was de leden te informeren over de huidige stand van zaken bij de club en wat de corona tot op heden met GFC heeft gedaan.
Een Algemene Ledenvergadering zal, ijs en weder dienende, laten in het najaar worden gehouden.

Voorzitter Henny Kranenberg gaf een toelichting op de huidige ontwikkelingen. “We hebben de crisis tot nu goed doorstaan. Het ledenaantal is op peil gebleven, bij met name de jeugd is er sprake van aanwas. Komend seizoen gaan we starten met drie senioren elftallen op de zaterdag en ook drie op de zondag. De indelingen bij de jeugd en de senioren is voor 80% rond, maar met name bij de jeugd is het kader nog niet volledig ingevuld. Verheugend is dat het clubgebouw flink is opgeknapt en opnieuw ingericht met o.a. een nieuwe bar. De financiële schade is gelukkig beperkt gebleven, en dat komt mede omdat we een forse reserve hebben”.

Aansluitend werd er door de verantwoordelijke bestuurders een toelichting gegeven op het gebied van: senioren – en jeugdvoetbal, de accommodatie, vrijwilligers en financiën.

Recent Posts
X