In Homepage

Aan alle leden,

In het afgelopen jaar hebben we weinig van het verenigingsleven kunnen genieten. Niet alleen de sport stond op een laag pitje, maar ook al het andere dat GFC een mooie vereniging maakt was ons niet gegund. Geen wedstrijden kijken, geen dom gedram langs het veld en geen 3e helft in de kantine. Ook de jaarvergadering heeft nog niet plaats gevonden omdat wij, net als vele andere verenigingen, een digitale versie niet zagen zitten.

Ondanks dat alles is er toch wel van alles gebeurd en zijn er nog een aantal zaken in voorbereiding. We willen dit graag delen met de leden die daarin geïnteresseerd zijn en daarom willen wij een digitale informatie avond organiseren.
Let wel, dit is geen jaarvergadering, het is bedoeld om met jullie te delen waar we nu staan en welke plannen we nog hebben. Uiteraard is er ruimte voor vragen. De formele jaarvergadering houden we zoals gebruikelijk dit najaar.

De informatie avond is gepland op dinsdag 11 mei om 19.30 uur. Je kunt je inschrijven door een email te sturen aan:  info@gfcgoor.nl. Je krijgt uiterlijk op de dag zelf, een link toegestuurd waarmee je deel kunt nemen aan de sessie.

We hopen op je deelname.

Met vriendelijke groeten,

Het GFC bestuur.

Recent Posts
X