In Nieuws extra

Afgelopen maandag werd in d’ Olde Goorsche de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Voorzitter Hennie Kranenberg kon een goed gevuld clubhuis begroeten, waaronder opvallend veel jeugdige GFC ‘ers.

Op de agenda de gebruikelijke punten, maar  er werd met name ruimschoots aandacht besteed aan de effecten van de corona. “Met betrekking tot het ledenaantal hebben we er nauwelijks hinder van ondervonden, we zijn zelfs weer gegroeid de afgelopen weken. Financieel hebben we er meer hinder van ondervonden, minder inkomsten dus, maar dat hebben we goed op kunnen vangen. We hebben echter ook het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in de accommodatie en bijvoorbeeld een nieuwe bar en inventaris van het clubhuis. We zijn echter financieel zeer gezond”, aldus de voorzitter.

In het bestuur een aantal wijzigingen. Penningmeester Wilco Wolthuis werd herkozen. Reinhart Ruumpol (hij draait al een jaar mee) werd gekozen als bestuurslid met de portefeuille “Accommodatie”. Hij volgt Hans de Lange op.
Tamara Kelderman, het tweede vrouwelijke bestuurslid bij GFC, werd eveneens gekozen. Ze neemt de “PR & Communicatie” voor haar rekening.
Hans Mensink (voetbaltechnische zaken) was aftredend en niet herkiesbaar. Zijn functie wordt zo spoedig mogelijk ingevuld en tot die tijd blijft Hans in functie.

Het agendapunt m.b.t. de contributie werd snel afgehandeld. Het bestuur is van mening dat de contributie komend jaar ongewijzigd blijft. Wilco Wolthuis: “De corona heeft al de nodige offers gevraagd van mensen, we laten daarom de contributie ongemoeid”.

Uiteraard ook dit jaar weer een groot aantal jubilarissen die de GFC speld ontvingen. Rijk Burggraaff (foto onder) ontving een gouden speld omdat hij al 70 jaar lid is van de club.
OM 22.15 uur kon de vergadering worden gesloten en nog een tijd worden nagepraat.

Recent Posts
X