In Algemeen

In 2019 heeft GFC de stap gezet naar zaterdag- en zondagvoetbal. Afgesproken is om na drie jaar de ervaringen onder alle leden te evalueren. In dit bericht lees je meer over deze evaluatie.

Corona
Door Corona heeft de competitie (2020/2021 & 2021/2022) bijna twee seizoenen volledig stilgelegen. Om een goed beeld te krijgen van alle ervaringen, hebben we de evaluatie met een jaar uitgesteld. Dat betekent dat we dit jaar een enquête houden onder alle leden van GFC.

Belangrijkste overwegingen 2019
Om het geheugen wat op te frissen, geven we hieronder weer wat de belangrijkste overwegingen waren in 2019 om te kiezen voor zaterdag- en zondagvoetbal:

  • Het stimuleren en op peil houden van prestatiegericht voetbal binnen de senioren van GFC;
  • Het stimuleren van de overgang van jeugdleden naar de senioren;
  • Het behoud van spelende leden binnen GFC en daarmee het waarborgen van de continuïteit op lange termijn;
  • Zaterdag als de voetbaldag in het weekend bij GFC. Een beleving voor pupillen, junioren en senioren.

Besluit 2019
Tijdens de ledenvergadering van april 2019 werd definitief besloten om de overstap naar het zaterdagvoetbal voor senioren te maken. Elftallen die de wens hadden om op zondag te blijven voetballen, konden dit doen.

Enquête 2023
De enquête voor de evaluatie van het zaterdag- en zondagvoetbal wordt in mei 2023 afgenomen. Spelende leden krijgen bericht via de elftalleiders. Niet-spelende leden kunnen de enquête invullen op zaterdag 20 mei en zondag 21 mei a.s. van 10.00 uur tot 14.00 uur in ons clubhuis de ‘d Olde Goorsche.

De enquête wordt bij voorkeur digitaal afgenomen. Voor degenen die geen mobiele telefoon tot hun beschikking hebben, ligt er een formulier klaar. De enquête kan tot 1 juni a.s. ingevuld worden.

Uitkomst
Op basis van de uitkomst van de enquête zal het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering in oktober 2023 een advies uitbrengen.

Jouw mening is voor ons erg belangrijk. Daarom vragen we je deel te nemen aan de enquête en deze zo volledig mogelijk in te vullen.

Met sportieve groet,

Bestuur GFC

Recent Posts
X