In Algemeen

De 116e algemene ledenvergadering van de Goorsche Football Club werd maandagavond goed bezocht. Verheugend was, dat voorzitter Henny Kranenberg veel seniorenspelers kon verwelkomen.
“Er is in het afgelopen jaar veel gerealiseerd, en we hebben voor de korte en langere termijn ook nog de nodige plannen. We willen o.a. investeren in de accommodatie, maar we zijn ook terughoudend en willen afwachten wat de gemeente Hof van Twente voor heeft met Sportpark Heeckeren. We hopen dat we nog in 2023 weten wat er gaat gebeuren” aldus de voorzitter.

Penningmeester Wilco Wolthuis kon ook dit jaar zwarte cijfers schrijven, maar gaf wel aan dat ook dit jaar de kosten flink zijn gestegen, waaronder de energielasten. De contributie blijft ongewijzigd, met dien verstande dat niet spelende leden boven de 65 jaar, voortaan ook contributie gaan betalen. Deze groep was altijd vrijgesteld van contributie.

Voor GFC blijft het prestatievoetbal op de zaterdag. Maandagavond werd er uitgebreid geëvalueerd, na vijf jaar prestatievoetbal op zaterdag. Een uitgebreide enquête onder de leden gaf aan dat met name bij de oudere jeugd de voorkeur ligt bij de zaterdag en dat verklaart wellicht ook dat er dit jaar weer een elftal extra in de competitie is op zaterdag.

Bij de bestuursverkiezing één wijziging. Danny Landerweer (jeugdzaken) was aftredend en werd opgevolgd door Thijs Gerritsen. Voorzitter Henny Kranenberg werd voor drie jaar herkozen.
Ook dit jaar weer een groot aantal jubilarissen. Ate Brunnekreef en Bennie Pongers (foto boven artikel)werden in het zonnetje gezet, ze zijn 70 jaar lid van de club. Daarnaast een groot aantal andere trouwe GFC ‘ers die een speldje ontvingen.

Recent Posts
X