Je kunt lid worden van de voetbalvereniging GFC door je aan te melden bij de secretaris (Henk Rustenhoven) of de ledenadministrateur (Dini ten Zende). Bij hun kun je een opgave formulier krijgen. (formulier kun je ook downloaden via deze site). Vul het formulier in en lever het in bij één van bovengenoemde personen. Gelijktijdig dient men ook een pasfoto in te leveren i.v.m. het aanmaken van een spelerspas door de KNVB.

Als je lid wordt van GFC wordt je ook automatisch lid van de KNVB. Nieuwe leden die 16 jaar of ouder zijn, dienen een geldig copy van een ID kaart of paspoort in te leveren. Is er sprake van een overschrijving, dan dient men eerst contact op te nemen met de secretaris van GFC.

Contributie:
Leden kunnen uitsluitend lid worden via het systeem van automatisch incasso. De contributie moet via automatische incasso per kwartaal worden voldaan. (afschrijving in de maanden november, februari, mei en augustus) Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie voor de lopende contributieperiode verschuldigd. Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Informatie over de contributie kan verkregen worden bij de penningmeester.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 oktober 2017 zijn de volgende contributie tarieven voor het seizoen 2017-2018 vastgesteld:

Wie Per Jaar (2020-2022) Per Kwartaal
Senioren € 205 € 51,25 (incl. € 7,50 kledingfonds)
Niet spelend € 90,- € 22,50
Junioren € 135,- € 33,75 (incl. € 7,50 kledingfonds)
Pupillen € 110,- € 27,50 (incl. € 7,50 kledingfonds
Jeugd niet spelend/Ukken € 60,- € 15,-

(Betaling per acceptgiro toeslag van € 3,- per jaar)

Adreswijziging:
Verhuisd, ander telefoon nummer of wijziging van persoonlijke gegevens. Om misverstanden te voorkomen kunt u wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de ledenadministrateur of secretaris. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar: ledenadministratie@gfcgoor.nl

Opzeggen als lid:
Opzeggen als lid kan alleen schriftelijk bij de ledenadministrateur of bij de secretaris. Mondeling doorgeven aan een leider of trainer is dus niet toegestaan en zal niet in behandeling worden genomen. Is er sprake van overschrijving naar een andere club dan dient dit voor 31 mei te geschieden. Nadere informatie over lidmaatschap kan men krijgen bij de secretaris.

X