Je kunt lid worden van de voetbalvereniging GFC door je aan te melden bij de secretaris, Henk Rustenhoven of bij de ledenadministrateur, Ilse Nab. Een aanmeldingsformulier kun je bij hen opvragen of hieronder downloaden. Lever het ingevulde formulier in bij één van bovengenoemde personen.

Als je lid wordt van GFC word je ook automatisch lid van de KNVB. Nieuwe leden die 16 jaar of ouder zijn, dienen een geldig copy van een ID kaart of paspoort in te leveren. Is er sprake van een overschrijving, dan dient men eerst contact op te nemen met de secretaris van GFC.

Contributie:
Leden kunnen uitsluitend lid worden via het systeem van automatisch incasso. De contributie moet via automatische incasso per kwartaal worden voldaan. Afschrijving vindt plaats in de maanden november, februari, mei en augustus. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie voor de lopende contributieperiode verschuldigd. Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Informatie over betaling van de contributie kan verkregen worden bij de penningmeester, Wilco Wolthuis.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 oktober 2023 zijn de volgende contributietarieven vastgesteld:

Wie Per Jaar (2022-2023) Per kwartaal
Senioren € 215,- € 53,75
Niet spelend € 90,- € 22,50
Junioren € 135,- € 33,75
Pupillen € 110,- € 27,75
Jeugd niet spelend/Ukken € 60,- € 15,-

Betaling per acceptgiro toeslag van € 3,- per jaar.
Senioren, junioren en pupillen spelend, betalen jaarlijks € 30,-  voor het kledingfonds. Per kwartaal is dit € 7.50.

Adreswijziging:
Wil je een verhuizing of een andere wijziging van je persoonlijke gegevens doorgeven? Dit kan uitsluitend schriftelijk, om misverstanden te voorkomen. Stuur je wijzigingen per e-mail naar: ledenadministratie@gfcgoor.nl

Opzeggen als lid:
Opzeggen als lid kan alleen schriftelijk bij de ledenadministrateur of bij de secretaris. Mondeling opzeggen bij een leider of trainer is dus niet toegestaan. Een mondelinge opzegging nemen wij niet in behandeling. Is er sprake van overschrijving naar een andere club? Dan dient de overschrijving voor 31 mei plaats te vinden. Nadere informatie over het lidmaatschap kun je opvragen bij de secretaris.

X