Kan ik een team sponsoren?

Indien u een team wilt sponsoren kan dit. Mogelijkheden zijn b.v. een tas, trainingspak of sponsoren van kleding. Een combinatie kan ook. Sponsoring kan echter alleen in nauw overleg met de sponsorcommissie. Indien u belangstelling hiervoor hebt, neem contact op met Duco Hoek, voorzitter van de sponsorcommissie. (06. 14 31 20 11)).
Hij informeert u graag over de mogelijkheden om sponsor te worden bij GFC. Eigen initiatief m.b.t. sponsorkleding is niet mogelijk bij GFC, alles verloopt met goedkeuring van de sponsorcommissie. Of per mail: sponsor@gfcgoor.nl

Hebben spelers eigen voetbalkleding?

Uitgangspunt bij GFC is, dat men zelf geen wedstrijdkleding hoeft te kopen. Elk team heeft de beschikking over een volledig tenue voor de spelers. Vervanging van oude of versleten kleding gebeurt in overleg met de leiders en degene die verantwoordelijk is voor de kleding binnen GFC. Elk team maakt afspraken over het wassen van de kleding en de eventuele vergoeding hiervoor.

Hoe kan ik een wijziging in adres of bank/gironummer doorgeven?

Geef adreswijzigingen, wijzigingen van bank- of gironummer schriftelijk door aan de ledenadministratie of secretaris. Het beëindigen van het lidmaatschap kan per kwartaal en dient ook schriftelijk te worden gemeld. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende een kwartaal, blijft contributie verschuldigd voor het lopende kwartaal. Per mail: ledenadministratie@gfcgoor.nl

Kan ik maatschappelijke stage lopen bij GFC?

GFC is een erkend leerbedrijf (Calibris) en steeds meer jongeren lopen bij GFC een (maatschappelijke) stage. Deze stage kan b.v. zijn voor een beroepsopleiding (BBL/BOL) maar b.v. ook voor de MBO opleiding Sport en Bewegen (“CIOS”). Veel jongeren lopen echter stage vanwege de verplichting tot een maatschappelijke stage. Dit zal de komende jaren steeds meer voorkomen. Vanaf dit schooljaar 2011-2012 moeten alle leerlingen die instromen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage lopen. Op grond van ervaringen in de praktijk is het aantal uur dat leerlingen stagelopen vastgesteld op minimaal 30 uur voor alle schooltypen (praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO). Er is wel een belangrijk verschil tussen de maatschappelijke stage en de beroepsgerichte stage. De beroepsgerichte stage staat in het teken van een toekomstig beroep en bij een maatschappelijke stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Een maatschappelijk stage doe je voor een ander, waarin leerlingen ontdekken dat ze anderen kunnen helpen. Een leerling krijgt geen geld voor de maatschappelijke stage. Dit kan dus ook bij GFC. De stages worden door de vrijwilligers van GFC begeleid. Bij een stage kun je denken aan: hulptrainer, scheidsrechter bij de jeugd, meehelpen bij activiteiten zoals toernooien en bij klussen op het complex. Lijkt een stage bij GFC je wat? Neem dan contact op met de secretaris, Henk Rustenhoven.

Hoe weet ik of een wedstrijd is afgelast?

Wedstrijden worden normaal gesproken afgelast vanwege het slechte, onbespeelbare veld. Dit kan door de KNVB gedaan worden. Meestal is er dan sprake van een collectieve afgelasting, het gehele programma wordt dan op een dag of weekeinde afgelast.  Via de website van de KNVB of teletekst kan men zien of een programma is afgelast.

Ook op de website worden de afgelastingen op de pagina afgelastingen gepubliceerd. Sommige elftallen houden met elkaar contact via een groepsapp. Ze informeren elkaar ook over een eventuele afgelasting. Ook kun je bellen met het clubgebouw van GFC: 0547 -27 31 81.

Ik wil wel vrijwilliger worden bij GFC, bij wie moet ik dan zijn?

GFC kent zo’n 200 vrijwilligers die actief zijn voor de club. Dat is op velerlei terreinen zoals trainer, onderhoudsmedewerker, bestuurslid, bardienstmedewerker, lid van de schoonmaakploeg, verzorger, lid van de redactie van het clubblad of de website, grensrechter of commissielid. Er zijn vele vrijwilligers nodig om de club draaiende te houden en vele handen maken immers licht werk. Dus heb je interesse en wil je wat betekenen voor GFC? Dat hoeft overigens niet altijd wekelijks of maandelijks. Sommige klussen vergen maar een paar keer per jaar uw tijd. Maar hebt u interesse neem dan contact op met het bestuurslid vrijwilligerswerk, Ingrid Sturris. Per mail: info@gfcgoor.nl

Kan ik een cursus/opleiding volgen via GFC?
Ja, dat kan en daar wordt ook gebruik van gemaakt. Vaak betreft het een opleiding op voetbal technisch gebied, (keepers) trainer scheidsrechter of verzorger. De KNVB heeft vele opleidingsmogelijkheden ter beschikking. Heb je interesse neem dan contact op met Hans Mensink of Danny Landeweer.
Wat is het beleid omtrent alcoholgebruik bij GFC?

Vanaf 1 januari 2014 is het voor jeugd onder de 18 jaar niet meer toegestaan om alcohol te nuttigen. Dat geldt dus ook voor het clubgebouw van GFC. Bij twijfel zal er door een bardienstmedewerker worden gevraagd om je te legitimeren.

Bij wie moet ik zijn voor gevonden voorwerpen?

Bijna wekelijks blijven er spullen achter in de kleedkamer na een wedstrijd of training. Ook blijven er soms in het clubgebouw spullen achter. Deze worden 1 jaar bewaard. Info bestuurslid accommodatie, Hans de Lange.

Mag ik naar de algemene vergadering?

Alle leden van GFC worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van GFC. Deze wordt meestal gehouden in de eerste of tweede week (maandag) van oktober. De uitnodiging van de vergadering wordt gepubliceerd in het clubblad en op de website. Ouders van GFC spelers en vrijwilligers (geen lid) zijn ook welkom. Ze hebben echter geen stemrecht.

Hoe hoog is de contributie bij GFC?

Jaarlijks wordt tijdens de Algemene ledenvergadering de contributie vastgesteld. Elders op deze website bij “Lidmaatschap GFC” kun je de hoogte van de contributie zien en de wijze van betaling.

Ben ik verzekerd als ik lid ben van GFC?

Iedereen die bij GFC voetbal wordt ook automatisch lid van de KNVB. De KNVB heeft voor zijn leden een collectieve verzekering afgesloten. De dekking is echter zeer beperkt en bij uitzonderlijke gevallen kan de verzekering over gaan tot betaling. Bij letsel of andere schade is men in eerste instantie aangewezen op de eigen verzekering.

Heeft de club een gedragscode?

Ja, deze hangt in de hal van het clubgebouw en is tevens terug te vinden op deze website.

Is er een AED beschikbaar op het GFC veld?

Nee, GFC heeft geen eigen AED op het sportpark hangen. Wel hangt er bij de sporthal aan de voorkant, bij de leveranciersingang, een AED.

Is er bij GFC ook een veteranenelftal?

GFC heeft geen veteranenelftal in de competitie. Wel trainen (partijtje spelen) elke zondagmorgen vanaf 10.00 uur een groep oudere GFC ‘ers (45+) op het kunstgrasveld. Gezelligheid, bewegen en lol hebben in voetbal is het belangrijkste.

Is er bij GFC een G-Team?

Ja, GFC heeft al sedert 2000 een G-team. Hierin spelen mensen met een handicap. Er wordt getraind op woensdagavond. Het team speelt niet in de competitie, maar wel af en toe een oefenwedstrijd of een toernooi.

Vanaf welke leeftijd kan met voetballen bij GFC?

Al vanaf 4 jaar is het mogelijk om te voetballen bij GFC. Eigenlijk is het spelenderwijs kennis maken met voetbal. Plezier en samenspelen is hier het belangrijkste en op die manier ontdekken of voetbal wellicht iets is voor jou. Op zaterdagmorgen hebben we zogenaamd Ukkenvoetbal voor deze aller jongste jeugd. Om 9.30 uur ben je van harte welkom, je kunt gerust je vriendje of vriendinnetje meenemen en je hoeft nog geen lid te zijn van de club.

Heeft GFC Ereleden?

Ja, Ate Brunnekreef en John van der Worp zijn ereleden van GFC. Een erelid kan alleen benoemd worden in de Algemene Ledenvergadering.

X