Wie Functie Telefoonnumer
Ate Brunnekreef Voorzitter (06) 83166896
Jan Roelofsen Penningmeester
Hennie Smit Secretaris (0547) 27 12 93
Jan Leetink Lid
Hens Slaghuis Lid

De club van 100

Op 19 november 2004 is de club van 100 officieel opgericht tijdens de eerste algemene vergadering. Hoofddoel is om door middel van financiële steun, GFC de mogelijkheid te geven bepaalde doelstellingen voor de jeugd te realiseren.
Doelen: Ontwikkeling van de Jeugd – Jeugdafdeling – Trainers en/of andere begeleiding. Kleding, lesmaterialen en cursussen. Bijdrage aan de vereniging voor activiteiten voor de jeugd. Het bestuur van de club van 100 staat open voor andere suggesties en kunnen worden ingediend door het bestuur van de club van 100.
Globaal wordt 2/3 deel van de contributie besteed aan de jeugd en 1/3 deel aan activiteiten voor de leden. Thema avond met een spreker of artiest of een andere ludieke invulling, meestal tijdens de jaarvergadering. Voetbalwedstrijd bekijken op het hoogste niveau in Duitsland of in Nederland.

Het uiteindelijke doel waar het geld aan wordt besteed wordt door de leden van “De Club van 100” bepaald. Aanvragen kunnen door elke afdeling van GFC worden gedaan.

Wat heeft de club van 100 al waargemaakt:
Gediplomeerde begeleiding bij de ukken. Snuffelmiddagen op de zaterdag. Financiële bijdrage aan het kunstgrasveld. (door aankoop van een aantal vierkante meters). Kleding voor de kleinere jeugd. Bijdrage aan trainers die bij de jeugd werken. Er is een bijdrage gedaan voor opbergkasten in de kleedkamers. Thema avond met als spreker Tonnie Pierik. Aanschaffen van fruit voor de jeugd. Bijdrage voor een gezellige avond met verschillende spelen. Wij willen u vragen

Vindt u het belangrijk dat GFC aan de weg blijft timmeren.
Wilt u GFC echt steunen, als actief of niet actief sporter? Heeft u een zwak voor de jeugd en hebt u een zoon of dochter die voetbalt. Steun dan de jeugd en wordt lid van de Club van Honderd.

Heeft u een goed idee voor een project binnen de vereniging? Als u lid bent kunt u mee beslissen!

Wilt u lid worden van de Club van Honderd?
Inlichtingen en/of inschrijven: Neem dan contact op met een van de bestuursleden. Inschrijfformulieren zijn bij alle bestuursleden te verkrijgen.

Over het lidmaatschap
Ons ledenaantal is momenteel 65 maar wij hopen het aankomend seizoen door te groeien tot 80 leden. Maar liever nog tot 100. De inleg is € 50,- per jaar en zal 1 x per jaar worden geïnd door middel van een automatische incasso.

X